Тип:
Разположение:

Покупка на имот в България

 

Книгата "Покупка на имот в България" е публикувана от Cadogan Guides в сътрудничество с вестник Sunday Times. Автори са управителите на "Стара планина пропъртис" Стефан Ламбърт и Андрю Андерсън

 

Кратък обзор на книгата от Amazon.co.uk:
Това е най-пълното и актуално издание, касаещо покупка на имот в България от най-продаваната поредица (74000 екземпляра). Книгата е публикувана в сътрудничество с вестник "The Sunday Times". Броят на британците, които напускат Великобритания, за да живеят постоянно в чужбина, през 2003 година се увеличи до рекордните 362000. Според оценка на Alliance & Leicester International след 10 години 2,3 милиона британци ще живеят в чужбина след пенсионирането си. Популярността на България сред хората, търсещи имот в други страни, се увеличава непрекъснато. Днес страната е сред първите десет дестинации. Книгата съдържа: раздел със снимки, подробно описание на най-популярните региони, написано от местни експерти; включва множество примери за хора, които са купили в България; включва специален раздел относно правния аспект на покупката, подготвен от местен адвокат, специалист в областта на недвижимите имоти и покупката от чужденци; има информация за разрешения за прибиваване, визи, образование; търсене на имот.
web designweb design by dotStudio en bg