Тип:
Разположение:

Застраховане на имоти

При желание от Ваша страна ще организираме или ще Ви посъветваме относно застраховането на недвижимия имот, който закупите чрез нас. Има множество застрахователни компании и повечето предлагат подобни условия. Според нас истинска проверка за един застраховател е реакцията му в случай на застрахователно събитие. Ние работим само с фирми, за които сме сигурни, че се отзовават в кратък срок и имат разумни условия при щети в застрахования имот.

Обикновено има една застрахователна полица за сградата и подобренията (включително трайно монтирани настилки, оборудване на бани и т.н.) и отделна полица, която покрива имуществото. Застраховката на сградата включва рискове като пожар, наводнение, земетресение, вандализъм и други, а застраховката на имуществото може да покрива кражба в добавка на горните. Необходимо е да представите документа за собственост на имота и списък на вещите, които искате да застраховате.

Застраховката на имуществото обикновено се сключва само за движими вещи, подробно описани в списък към полицата. В списъка могат да се включат компютри, телевизори, стерео уредби, DVD, но тази застраховка не покрива лични вещи като дрехи например.

Скъпи предмети като бижута могат да се застраховат, но първо се оценяват от лицензиран оценител и застрахователя може да има специални изисквания за начина на тяхното съхранение и охрана.

web designweb design by dotStudio en bg